HyperLink
Khoa-Tổ bộ môn >> Khoa Tiểu học

SƠ LƯỢC VỀ KHOA TIỂU HỌC
 
Khoa Tiểu học trường CĐSP Ninh Thuận chính thức đi vào hoạt động từ năm 2000, sau khi có quyết định thành lập Trường CĐSP Ninh Thuận. Theo dòng thời gian, cùng với sự phát triển của trường, Khoa Tiểu học đã và đang vững vàng hơn như một điều minh chứng cho sự chuyển mình đáng tự hào của nhà trường trong thời kỳ mới. Tập thể cán bộ giảng viên và sinh viên của Khoa luôn đoàn kết, không ngừng học tập phấn đấu, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới, góp công sức, tình cảm, tâm huyết của mình vào thành công chung của nhà trường trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo cho tỉnh nhà.
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 
I. Cơ cấu tổ chức:
- Tổng số cán bộ giảng viên của Khoa hiện nay gồm: 08/04 nữ, trong đó: 04 Ths, 04 cử nhân. 
            - Có một Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường;
            - LCĐ có 10 chi đoàn trực thuộc.
1. Trưởng khoa:Ths Lê Thị Dung - GV Giáo dục Mầm non
Email: maidung630097@yahoo.com.vn
2. Trợ lý Khoa- Bí thư Chi bộ: Phạm Thị Ẩn - Cử nhân
Email: ansupham@gmail.com
3. Tổ trưởng công đoàn Khoa:
Ths, GV. Phan Đình Dũng – chuyên ngành Ngữ Văn
 
4. Danh sách CBGV thuộc khoa:
 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

01

Lê Thị Dung

Trưởng khoa

Thạc sĩ Mầm non

02

Phạm Thị Ẩn

Trợ lý khoa

Cử nhân Văn học

03

Lê Ngọc Sơn

Giảng viên

Thạc sĩ Hoá học

04

Đỗ Thị Yến Nga

Giảng viên

Thạc sĩ Toán học

05

Lâm Mạnh Thu

Giảng viên

Cử nhân Văn học

06

Nguyễn Thị T.Thủy

Giảng viên

Cử nhân Mầm non

07

Phan Đình Dũng

Giảng viên

Thạc sĩ, GVC Văn học

08

Phạm Văn Hùng

Giảng viên

Cử nhân Văn học

 
II. Chức năng nhiệm vụ của Khoa:
1. Chức năng: Quản lý, tổ chức thực hiện các mặt hoạt động nhằm đào tạo một hay một số ngành nhất định.
2. Nhiệm vụ các Khoa:
- Quản lý giảng viên và HSSV thuộc khoa.
- Thực hiện các hoạt động giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, pháp luật cho cán bộ, giảng viên, HSSV của khoa, bộ môn.
- Phổ biến và triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch của nhà trường, cấp trên trong đơn vị.
- Lập kế hoạch đào tạo các ngành do khoa đảm nhiệm, kế hoạch giảng dạy các môn học do bộ môn phụ trách trên cơ sở kế hoạch chung của nhà trường.
- Quản lý chương trình đào tạo của các ngành thuộc khoa; chương trình các môn học thuộc bộ môn.
- Tổ chức, quản lý hoạt động của các bộ môn thuộc khoa.
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; tham gia các dự án hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo và nghiên cứu khoa học với đời sống xã hội theo kế hoạch chung của nhà trường.
- Tổ chức và quản lý các hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên trong khoa.
- Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, các trang thiết bị, phương tiện dạy học, dụng cụ, đồ dùng thí nghiệm, thực hành để phục vụ cho các hoạt động đào tạo của đơn vị.
- Đề xuất tuyển dụng, hợp đồng, thỉnh giảng giảng viên; kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa, bộ môn.
- Xem xét, đề nghị nhà trường giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của khoa, bộ môn theo quy định.
- Phối hợp với các đơn vị khác, tổ chức Đảng, đoàn thể trong trường thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.
III. Các ngành đào tạo thuộc Khoa:
Cao đẳng chính quy gồm: Cao đẳng sư phạm Tiểu học, Mầm non.
Năm học 2013 - 2014 Khoa gồm có 10 lớp:
1.      Khoá 35:
-         Cao đẳng Tiểu học 35
-         Cao đẳng Mầm non 35
2. Khoá 36:
-         Cao đẳng Tiểu học 36
-         Cao đẳng Mầm non 36 A
-         Cao đẳng Mầm non 36 B
3. Khoá 37:
-         Cao đẳng Tiểu học 37 A
-         Cao đẳng Tiểu học 37 B
-         Cao đẳng Mầm non 37 A
-         Cao đẳng Mầm non 37 B
-         Cao đẳng Mầm non 37 C
Thông báo - Hội họp
Đề án tuyển sinh hệ CĐ năm 2020 của trường CĐSP Ninh Thuận
Lịch công tác tuần (Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020)
Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Thông báo V/v Tuyển dụng viên chức của Trường CĐSP Ninh Thuận 2019-2020
Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia
Kế Hoạch Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng CNTT căn bản
Văn bản Điều hành
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019
Thư cảm ơn kỷ niệm 40 năm
Check mail
Thống kê lượt truy cập

Số người online: 14

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận 
Địa chỉ: Thị Trấn Khánh Hải,Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: (0259) 3873417 - Fax: (0259) 3873458 - Email: latuan@cdspninhthuan.edu.vn

Thiết kế bởi NTSoft