HyperLink
Phòng Tổ chức-CT

 

PHÒNG TỔ CHỨC – CHÍNH TRỊ & CT SINH VIÊN

Điện thoại :  068. 3873417

                 TẬP THỂ CBGV  PHÒNG TỔ CHỨC – CT & CÔNG TÁC HSSV

 
 
 
 
 
I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
 
- Tổng số: 05 người
- Gồm:
  
  
STT
Họ Và Tên
Chức vụ
Ghi chú
1
Dương Tùng Lâm  
Trưởng phòng
 
2
Trần Vũ Tuân                         
Cán bộ phòng
 
3
Nguyễn Khánh Toàn
Cán bộ phòng
 
4
Nguyễn Thị Hòa Thanh         
Cán bộ phòng
 
5
Lê Thị Kim Ngân                   
Cán bộ phòng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
 
1. Chức năng:
Tham mưu giúp nhà trường trong công tác tổ chức, quản lý CBGV- CNV và HSSV. Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước và các qui định của ngành, của địa phương. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong nhà trường thực hiện đảm bảo các chế độ chính sách liên quan đến CBGV-CNV và HSSV.
 
2. Nhiệm vụ:
 
2.1 Xây dựng kế hoạch qui hoạch, phát triển nguồn nhân lực nhà trường lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, kế hoạch biên chế đội ngũ hằng năm đáp ứng nhu cầu phát triển nhà trường.
2.2 Xây dựng cơ cấu tổ chức, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý đội ngũ CBGV-CNV. Tổ chức tuyển dụng, bố trí, điều động CBGV-CNV một cách hợp lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ nguồn nhân lực nhà trường.
2.3 Quan hệ chặt chẽ với Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT thực hiện và hướng dẫn kiểm tra thực hiện các công tác: quản lý, đề bạt, bố trí sử dụng điều động, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật, qui hoạch bổ nhiệm, thực hiện các chế độ chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân cấp quản lý.
2.4 Quản lý hồ sơ CBGV-CNV thuộc các diện biên chế, hợp đồng trong nhà trường theo qui định hiện hành của nhà nước.
2.5 Phối hợp với bộ phận tài vụ nhà trường thực hiện công tác BHXH, BHYT, công tác lương, phụ cấp, hưu trí và các chế độ phụ cấp khác cho CBGV-CNV trong trường.
2.6 Phối hợp với các đơn vị chức năng trong nhà trường tổ chức xét duyệt đánh giá hằng năm đối với CBGV-CNV nhà trường.
2.7 Thực hiện các thủ tục, ra quyết định cử CBGV-CNV đi công tác, học tập, tham quan…
2.8 Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn thư góp ý, khiếu nại, tố cáo liên quan đến CBGV-CNV và HSSV để báo cáo lên BGH nhà trường. Đồng thời tham gia thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật CBGV-CNV và HSSV theo sự phân công của Hiệu trưởng.
2.9 Chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, nhận thức trong CBGV-CNV và HSSV, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuần lễ GDCD đầu năm, đầu khóa, mở các lớp học tập nghiên cứu đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước …định kỳ hằng năm và theo kế hoạch chỉ đạo của cơ quan cấp trên.
2.10 Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và HSSV tham gia đề xuất xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh…qui chế chi tiêu nội bộ.
2.11 Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội HSSV, Ban văn nghệ TDTT… tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, các hoạt động xã hội, phòng chống ma túy tai tệ nạn xã hội…cho CBGV-CNV và HSSV nhà trường.
2.12 Tiếp nhận sinh viên mới nhập học. Sắp xếp bố trí, chỉ định Ban cán sự lớp tạm thời. Chỉ đạo công tác tổ chức đại hội lớp hằng năm, phân công giáo viên chủ nhiệm lớp, cấp thẻ HSSV, quản lý hồ sơ HSSV.
2.13 Thực hiện công tác quản lý toàn diện sinh viên theo qui chế công tác HSSV của Bộ GD&ĐT. Thực hiện hướng dẫn hồ sơ, giải quyết các chế độ chính sách , học bổng, trợ cấp xã hội cho HSSV.
2.14 Quản lý nề nếp sinh hoạt học tập trong sinh viên, chỉ đạo các hoạt động của đội cờ đỏ nhà trường. Cấp giấy phép nghỉ học cho HSSV (từ 01 đến 03 ngày; từ 04 ngày trở lên thì trình BGH xem xét). Cấp giấy chứng nhận, xác nhận CBGV-CNV và HSSV nhà trường.
2.15 Tổ chức và phối hợp triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện, xét học bổng cho HSSV.

 

Thông báo - Hội họp
Đề án tuyển sinh hệ CĐ năm 2020 của trường CĐSP Ninh Thuận
Lịch công tác tuần (Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020)
Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Thông báo V/v Tuyển dụng viên chức của Trường CĐSP Ninh Thuận 2019-2020
Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia
Kế Hoạch Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng CNTT căn bản
Văn bản Điều hành
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019
Thư cảm ơn kỷ niệm 40 năm
Check mail
Thống kê lượt truy cập

Số người online: 15

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận 
Địa chỉ: Thị Trấn Khánh Hải,Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: (0259) 3873417 - Fax: (0259) 3873458 - Email: latuan@cdspninhthuan.edu.vn

Thiết kế bởi NTSoft