HyperLink
Phòng Đào tạo-NCKH

 

PHÒNG ĐÀO TẠO & NCKH
Điện thoại :  068. 3873169

 DANH SÁCH CBGV PHÒNG ĐÀO TẠO&NCKH

 

STT
Họ Và Tên
Chức vụ
Ghi chú
1
Ths. Võ Phúc Anh Duy
Trưởng phòng
 
2
Ts. Trần Thị Xuyến
Phó Phòng
 
3
CN. Huỳnh Thị Bích Nga
Cán bộ phòng
 
4
CN. Lê Văn Hải
Cán bộ phòng
 
5
CN. Nguyễn Anh H.T. Vân
Cán bộ phòng
 
6
CN. Đoàn Hữu Hùng
Cán bộ phòng
 
7
Lê Thị Lắm
Cán bộ phòng
Thư viện
8
Trần Thị Liễu
Cán bộ phòng
Thư viện

 

 

 

 

 

 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

 I. Chức năng      

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, quản lí, tổ chức, triển khai  thực hiện công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
 II. Nhiệm vụ
 
1.     Phối hợp với các khoa và bộ môn trực thuộc nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo;
2.     Phối hợp với các khoa và các bộ môn trực thuộc xây dựng các đề cương môn học, tài liệu hướng dẫn học tập môn học;
3.     Phối hợp với các khoa và các bộ môn trực thuộc tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo;
4.     Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh cao đẳng, liên thông đại học các hệ; hướng dẫn các khoa, bộ môn trực thuộc tổ chức đào tạo bổ túc kiến thức và đào tạo ngắn hạn;
5.     Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và điều kiện vật chất (giảng đường, sân bãi, thiết bị giảng dạy…) phục vụ cho việc giảng dạy và học tập;
6.     Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập;
7.     Tổ chức các kì thi trong trường: thi học kì, thi tốt nghiệp..
8.     Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lí hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên;
9.     Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;
10.Quản lí định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy;
11.Quản lí kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học và bảo lưu kết quả học tập đối với sinh viên;
12.Phối hợp với phòng ban, các khoa và bộ môn trực thuộc trong trường quản lí học phí của sinh viên;
13.Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo vụ, công tác cố vấn học tập trong toàn Trường;
14.Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lí của Trường;
15.Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên và chứng thực sao y bản chính các văn bản này;
16.Quản lí nội dung Cổng thông tin đào tạo thuộc website của Trường;
 
 

 

 

 

 
Thông báo - Hội họp
Đề án tuyển sinh hệ CĐ năm 2020 của trường CĐSP Ninh Thuận
Lịch công tác tuần (Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020)
Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Thông báo V/v Tuyển dụng viên chức của Trường CĐSP Ninh Thuận 2019-2020
Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia
Kế Hoạch Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng CNTT căn bản
Văn bản Điều hành
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019
Thư cảm ơn kỷ niệm 40 năm
Check mail
Thống kê lượt truy cập

Số người online: 1

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận 
Địa chỉ: Thị Trấn Khánh Hải,Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: (0259) 3873417 - Fax: (0259) 3873458 - Email: latuan@cdspninhthuan.edu.vn

Thiết kế bởi NTSoft