HyperLink
Công khai giáo dục
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2011-2012

-Thực hiện công văn số 7422/BGDĐT-KHTC ngày 4 tháng 01 năm 2011 về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2011-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường CĐSP Ninh Thuận công khai các thông tin sau…


 

    UBND TỈNH NINH THUẬN                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐSP NINH THUẬN                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
BIỂU TỔNG HỢP
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
Năm học 2011-2012
(Kèm theo công văn số 7422   /BGDĐT-KHTC ngày 4 tháng 11 năm 2011
 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 - Hình thức công khai: Trên website của Trường và công khai tại Trường
- Địa chỉ website: http://www.cdspninhthuan.edu.vn 

TT
Thông tin
Đơn vị
Số lượng
1
Số ngành trường đang đào tạo
Ngành
6/17
2
Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra
Ngành
6/17
3
Diện tích đất của trường
Ha
3.82
4
Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:
m2
3718
4.1
Diện tích phòng học các loại
-
3158
4.2
Diện tích thư viện
-
280
4.3
Diện tích phòng thí nghiệm
-
280
4.4
Diện tích nhà xưởng thực hành
-
0
5
Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường
m2
2352
6
Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:
Người
62
6.1
Giáo sư
-
 
6.2
Phó giáo sư
-
 
6.3
TSKH, tiến sỹ
-
01
6.4
Thạc sỹ
-
22
6.5
Cử nhân
-
39
7
Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:
Người
412
7.1
Nghiên cứu sinh
-
 
7.2
Học viên cao học
-
 
7.3
Đại học
-
 
7.4
Cao đẳng
-
412
7.5
Trung cấp chuyên nghiệp
-
 
8
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên
 
37%
9
Mức học phí hệ chính quy năm 2011-2012:
Tr. đồng/năm
 
9.1
Tiến sỹ
-
 
9.2
Thạc sỹ
-
 
9.3
Đại học
-
 
9.4
Cao đẳng
           
207
10
Tổng thu năm 2010
Tỷ đồng
5.581
10.1
Từ ngân sách
              -
4.7
10.2
Từ học phí, lệ phí
              -
0.292
10.3
Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
-
 
10.4
Từ nguồn khác
              -
0.589

                                                                           
                                                                                   
                                                                     Ninh Thuận, ngày 06 tháng 3 năm 2012
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Vụ KHTC-Bộ GDĐT;                                                                  (Đã ký)
- Lưu: VT.
                                                                                       Nguyễn Xuân Thắng

 


Thông tin Văn bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính qui (Khoá 37) năm 2016 (19/09/2016)
Thông tin Văn bằng tốt nghiệp Liên thông CĐ (VLVH) năm 2015 (16/03/2016)
Thông tin Văn bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính qui (Khoá 36) năm 2015 (22/12/2015)
Thông tin Văn bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng VLVH năm 2014 (05/01/2015)
Thông tin Văn bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy năm 2014 (05/09/2014)
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2013-2014 (09/12/2013)
Thông tin Văn bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy năm 2013 (07/08/2013)
Thông tin Văn bằng tốt nghiệp 2012 ( Hệ Vừa làm vừa học) (01/01/2013)
Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và CBCNV của trường CĐSP Ninh Thuận năm học 2011-2012. (28/10/2011)
CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG CĐSP NINH THUẬN. (27/10/2011)
12

Thông báo - Hội họp
Lịch công tác tuần (Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018)
Kế Hoạch Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Thông báo về việc nộp Hồ sơ và lịch thi Năng khiếu Mầm non - năm 2018
Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ lần 1- Năm 2018
Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức - Năm 2018
Kế hoạch Thanh tra năm học 2017 - 2018
Lich học lớp liên thông ĐHSP (Toán, Tiểu học)
Kế hoạch tổ chức triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Văn bản Điều hành
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018
Thư cảm ơn kỷ niệm 40 năm
Check mail
Thống kê lượt truy cập

Số người online: 1

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận 
Địa chỉ: Thị Trấn Khánh Hải,Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: (0259) 3873417 - Fax: (0259) 3873458 - Email: latuan@cdspninhthuan.edu.vn

Thiết kế bởi NTSoft